ИЕС на Форум „ЕКО хармонично строителство“

На 30 януари 2024 г. в Bau Academy се проведе Форум „ЕКО хармонично строителство“ с основна тема „Хибридни технологии и естествени материали“. Форумът беше организиран по инициатива на Института по екологично строителство – ИЕС в партньорство с Фондация „Център за енергийна ефективност – ЕнЕфект“. За да отговорят на все по-нарастващите нужда от информация и модерни технологии в сферата на екологичното строителство, заедно се обединиха фирми, организации и специалисти с дългогодишен опит. В рамките на отделните панели бяха представени и обсъдени примери от практиката, да се запознае аудиторията с новонавлизащи устойчиви материали и строителни техники, да се покажат подходи за природосъобразно проектиране и дизайн, ориентирани към общността, както и да се направи оценка на ползите и недостатъците от модулното строителство на хибридни къщи.

Форума откри Добромир Машев, геобиолог и председател на УС на Института по екологично строителство с лекция, в която представи целите и дейностите на ИЕС, насочени към повишаването на строителната култура в България и разпространяването на принципите на екологичното строителство с цел подобряване качеството на живот, съобразно природните принципи и дадености. Той засегна и темата за компонентите на микроклимата в сградите – въздух, влажност, шум, температура и електроклимат. Присъстващите в залата, както и онлайн, получиха детайлна информация за важността на всеки един от тези фактори при създаването на здравословна и природосъобразна среда за живот.

Антон Иванов от Silico представи модерни продукти и решения за постигане на повече комфорт и енергийна ефективност от/около прозорците в къщите, както и сподели актуални примери от практиката. Инж. Александър Станков от Център за енергийна ефективност ЕнЕфект продължи с темата „Въздухоплътност, изпитване на въздухоплътност, кондензация, влажностен режим и вентилация на помещенията“ и разказа на аудиторията за различните технологии и техните приложения в проектирането и строителството. Арх. Марина Гьоке от немската Oeko+Zentrum NRW GmbH се включи онлайн с разяснения относно изчисленията и методиките, които се използват в Германия за постигане на максимален комфорт на обитаване. Арх. Веселин Веселинов от NatureTecture закри първия модул от форума със своята лекция, в която пространно разказа за особеностите на пасивните сгради от естествени материали.

Вторият модул от форума беше посветен на примери от практиката и представянето на модерни и работещи екологични строителни продукти. Александър Събев запозна аудиторията с портфолиото на фирма Севарекс, чиито фокус е изцяло върху предлагането на екологични и устойчиви материали като: безвредна боя, натурални маслени лакове , естествени изолации от дървесни влакна, коноп, слама и тръстика, глинени и варови мазилки. Следващ лектор беше арх. Николай Маринов, NiMaTecture Studio, който се включи онлайн, за да разкаже за практическото приложение на екологичните строителни материали и разкри проектантски похвати от своята практика за подобряване качеството на обитаване. Топлоизолацията на сградите и „дишащите“ продукти и решения, които осигуряват комфорт и здравословна среда за живот представи Антон Иванов от Silico, а арх. Красимир Георгиев от Георгиеви Архитектурно студио сподели интересни и актуални случаи от своята практика при работата с естествени строителни материали.

След обедната почивка започна третият модул на форума, в който пръв с онлайн лекция се включи арх. Георги Георгиев, зам.-председател на УС на Института по екологично строителство – ИЕС. Той представи “Митове и грешки при използването на естествените материали в строителството” на базата на своя над 20 годишен практичен и теоретичен опит при работа с естествени строителни материали. Хари Налбантов, също зам.-председател на УС на ИЕС, показа на аудиторията важното място на дървото в основата на екологичното строителство. Той даде интригуващи примери от Япония, където тази година ще започне построяването на 350-метров небостъргач с дървена конструкция, както и разказа за построяването на къщи и използването на дърво в „ПриРоден Живот“. Димитър Михайлов от фирма „Конопобетон“ представи силните страни на материала Конопобетон. Той представи и други естествени строителни материали като: варови и глинени мазилки и бои, естествени изолации. Форумът закри арх. Веселин Веселинов със случаи от своята практика – ниско-енергийна жилищна сграда от естествени материали в София и модулна префаб жилищна сграда от естествени материали в Ихтиман.

Много въпроси към участниците бяха поставени от аудиторията в залата и онлайн. Това бе сигурен знак за интереса и смисъла към организиране на последващите събития, посветени на ЕКО хармоничното строителство, а именно – част 2. „Енергоефективност на сградите при ново строителство и реновация на 23.04.2024“ и част 3. Електронен регистър за въглероден отпечатък на строителни материали 12.09.2024, което ще бъде част от програмата на СТРОЙ ФЕСТ 2024, който традиционно ще се проведе в Bau Academy.