Естествените строителни материали – естествен избор на здравия и осъзнат човек

Планетата Земя се променя с чувствителни темпове. Човеците се променят, съзнанието им се променя, мисленето, разбирането за обкръжаващия свят и природата. Все повече хора избират да строят и обзавеждат домовете си с естествени материали, защото осъзнават колко важно е създаването на оптимален здравословен микроклимат, който да е в синхрон с природата. През по-голямата част от живота ни сме затворени в някаква сграда – училище, офис, нашия дом, учреждение и все по-актуална става темата за вредните влияния на заобикалящата ни среда. А такива, уви, има в изобилие.

В нашето съвремие токсичните съставки, които вредят на здравето ни, са буквално навсякъде – в храната, водата, въздуха, козметиката, дрехите и изобщо в повечето предмети, които използваме. Домовете ни, както и всички сгради, в които по някакъв начин сме принудени да бъдем, също са изпълнени с много заплахи. Неслучайно бичът на 21 век са болести като: астма, алергии, мигрена, рак, стерилитет, хиперактивност при децата, дерматити и много други. За щастие разбирането на хората за тези заплахи расте и много от нас предприемат активни действия в посока положителна промяна и постигане на по-добро качество на живот.

Ние, от Институт по екологично строителство – ИЕС, смятаме че налагането на естествените строителни материали би следвало да е водеща тема за строителния бранш, не само в България, но и по света. Тенденцията е в полза на хората, но има още много път, докато екологичните строителни материали изместят конвенционалните такива и сградите, които обитаваме, станат изцяло безопасни за нашето здраве и за природата.

Следва откъс от интервюто на Добромир Машев, Председател на УС на ИЕС, за сп. „Строител“ от 2.08.2023 г. – “Изграждаме първия в България и на Балканския полуостров Институт по екологично строителство“)

„Екологичното строителство е нещо, към което неизбежно трябва да се върнем, ако искаме да живеем наистина модерно, здравословно и в хармония с природата. Според доклад на Световния съвет за зелено строителство, строителният сектор е отговорен за 39% от всички въглеродни емисии в света и за над 50% от всички боклуци. Нивата на емисиите и изменението на климата налагат избора на устойчиви и екологични строителни материали. В модерното строителство има много пропуски или нецелесъобразно използване на определени материали. Това води до влошаване на средата, която обитаваме и до нарастване на броя на хората с алергии и респираторни заболявания в световен мащаб. Можем да елиминираме тези негативни ефекти, ако започнем да използваме отново старите и позабравени естествени строителни материали, като ги прилагаме с нов технологичен прочит – дърво, глина, слама, камък, индустриален коноп, вар, вълна са само част от възможностите ни. Създаваме екологични хабитати, които освен че са високо енергийно ефективни, са и щадящи към нашето здраве. Ние не правим крачка назад, а скачаме далеч напред.

Глинените минерали например са най-широко разпространени по цялата земна повърхност, тъй като се образуват при изветрянето на основни скали. Използвайки високотехнологично оборудване (XRD) ние сме в състояние да определим точния минерален състав на глинените находища и да сортираме залежите по техните физически и химически свойства. Така отбалансираната глина може без допълнителна химическа или термична обработка да се използва в различни части на строителството: например за вътрешни мазилки и шпакловки.

Друг пример е индустриалният коноп, който променя строителните практики в цяла западна Европа и ще способства със своите изключителни качества в развитието на сектора през следващите декади: изолация от коноп, мазилки от глина и коноп, варо-конопени тухли, конопобетон.Един строителен материал може да се нарече устойчив, когато има слабо въздействие върху околната среда през целия си жизнен цикъл, от добива и производството до края на използването му и връщането му в природата. Трябва да споменем, че развивайки съвременните екологични материали ние не отричаме изцяло съществуващите конвеционални такива. Това, което се търси, е екологична, технологична и икономическа симбиоза в полза на човека и обитаваната среда.

Как виждате възможностите за развитие на екологичното строителство у нас?

Много са възможностите на екологичното строителство и е хубаво България да се пребори за лидерска позиция на Балканите в този нов бързо разрастващ се сектор. Това е и една от целите на ИЕС да способства и подпомага израстването на бранша.

Възстановяване на архитектурното наследство и развитието на строителните практики с естествени материали е посоката, в която строителството в Европа се развива. Целта на ИЕС е да възроди и надгради тези тенденции в България и на Балканите. Ние вярваме, че само с общи усилия, предаване на знанието и неуморим труд може да постигнем дългосрочен просперитет и баланс, към които всички ние се стремим. Целта е изграждането на една по-здравословна и природосъобразна жизнена среда тук и сега, за да оставим нещо хубаво за нашите деца.“