Какво е Екологично строителство?

Хората масово задават този въпрос. Какво значи? Какво правите вие всъщност? Какво му е екологичното? Как ще стане това?

Думата екология идва от гръцките думи οἶκος – къща и λογία – наука. Занимава се с взаимодействието на организмите и средата, която обитават. Строителството, от своя страна, създава изкуствена среда, която да обитават хората.

И така, с какво се занимава екологичното строителство?

Три са основните фактори, баланса между които ние търсим. Това са природата, човекът и изкуствената среда, която създаваме за него. И тези три фактора следва да бъдат в съвършен баланс. Никое не може да бъде за сметка на другото. Съжителството следва да бъде симбиотично.

За това, когато създаваме среда за човека се стараем тя да бъде в хармония с природата, да не й вреди, да не я замърсява, да не руши съществуващите екосистеми, но също – да бъде безвредна за човека, да подпомага психологическото и емоционалното му здраве.

Истината е, че интересите на човека и на природата реално се припокриват. И там именно говорим за екология. В природата всичко е в баланс, само по себе си. Ние сме тези, които с дейността си принудително рушим този баланс. И това е строителството. За това ние искаме да творим и да лекуваме, природата и човека, като променим строителството и го направим екологично.

Как?

С желание. С воля. С вяра. С непоколебимост. С любов.

Първо. Популяризиране на целите и концепциите, върху които почива екологичното строителство.

Второ. Организиране на обучения за специалисти и любители.

Трето. Създаване на общност, която да захранва с енергията си една обща мисия – да лекуваме себе си, дома си, природата. Заедно.

Четвърто. Обединяване на специалисти, подготвени и отдадени на екологичното строителство.

Пето. Организиране на разнообразни по формат занимания за деца. Те са нашето бъдеще и създаването на условия за развитие на едни осъзнати хора за нас е първи приоритет. Ако днес дадем на тях здрава и смислена основа те утре ще имат готови отговорите, за които ние днес се налага да се борим.

Добре дошли са в нашето малко семейство всички прекрасни хора, вярващи в бъдещето и в това, че заедно можем! Можем всичко! Когато всеки даде по малко от себе си ще създадем с общи усилия едно по-добро място за децата си!

Всяко поколение казва на следващото: Вие ще трябва да оправите държавата, света, това, което ние разрушихме“.

Ние казваме Стига!” Време е ние да поемем отговорност и да излекуваме себе си и света си днес. За да бъдат децата ни свободни да творят!